Psychologia i psychoterapia

mgr Barbara Rozumowska-Kamińska

mgr Barbara Rozumowska-Kamińska

psychologia pracy

psychologia pracy (psychologia transportu, badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do posiadania broni: prokuratorów, sędziów, komorników, detektywów, kuratorów, itp.; badania pracowników ochrony fizycznej), onkopsychologia, psychologia rehabilitacyjna, rekrutacja i selekcja pracowników, mediacja

mgr Izabela Ratajczyk

mgr Izabela Ratajczyk

Psychoterapeuta, biegły sądowy

umów wizytę online

Moje specjalizacje obejmują:

 • Psychoterapia uzależnień
 • Terapia behawioralna
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zajmuję się leczeniem wielu schorzeń min.:

 • Tiki (ruchowe,wokalne, zespół Tourette'a) 
 • Depresja 
 • Zaburzenia nastroju (dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • Zaburzenia lękowe (lęk paniczny, fobia społeczna, agorafobia) 
 • Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne) 
 • Zaburzenia osobowości 
 • Schizofrenia 
 • PTSD -traumatyczne doświadczenia (śmierć, urazy, wypadki, gwałt) 
 • Uzależnienia (alkohol, środki psychoaktywne, leki) 
 • Uzależnienia behawioralne (hazard, zaburzenia nawyków i popędów) 
 • Współuzależnienie - związek z osobą uzależnioną, przemocową 
 • Syndrom DDA - dorosłe dzieci alkoholików 
 • Syndrom DDD - dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
 • Kryzys w związku - poradnictwo partnerskie 
 • Niskie poczucie własnej wartości Autoagresja Myśli rezygnacyjne 
 • Choroby psychosomatyczne 
 • Stres
 • Zaburzenia snu - higiena snu 
 • Problemy wychowawcze 
 • Asertywność
 • Relaksacja, techniki oddychania

Ukończone szkoły:

 • Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
 • Studium Terapii Uzależnień w Zielonej Górze

Miejsca pracy oraz przebyte staże:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu SP 
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Obrzycach SP ZOZ 
 • Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
 • Szpital Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży NZOZ 
 • Ośrodek Terapeutyczny ,,Szansa,, w Gorzowie Wielkopolskim 
 • Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN im. Berty Trusiewicz w Różewcu 
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ ,,Nowy Dworek,, w Nowym Dworku
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 • Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 
 • Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.
X

Kontakt