Gorzów Wlkp., ul. Nowa 5

kom. 697 970 134
tel. +95 73 66 700AKTUALNOŚCI
 
Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna jest własnością Centrum. Pacjent ma jednak prawo żądać od Centrum udostępnienia dokumentacji medycznej.

2. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek  należy złożyć w recepcji Centrum lub przesłać pocztą na adres Centrum ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.

4. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika Centrum, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

5. Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Maksymalna wysokość opłat za:
-jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
-jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
-sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

OPŁATA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. W okresie od 1 lutego 2014r . obowiązują następujące opłaty  udostępniania dokumentacji medycznej:

1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,38 zł brutto w  tym: 23 % podatku VAT

2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,73 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych –7,38 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

6. Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki wg. stawek Poczty Polskiej.

7. Przesyłki pocztowe na ogół dokonywane są listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Recepcji Centrum pod numerem telefonu: (95)7366700.BADANIE KAPILAROSKOPII

Od 06 kwietnia 2016 roku w Centrum Medycznym Nowa 5 w Gorzowie przy ul. Nowa 5 wykonywane są badania kapilaroskopowe.

Badania wykonywane są przez dr Irenę Tereszczyk specjalistę reumatologa i chorób wewnętrznych.

Rejestrację na badanie można dokonać telefonicznie – tel. 95 73 66 700, 697 970 134

Wiele schorzeń prowadzi do uszkodzenia obwodowych naczyń włosowatych (kapilar) odpowiedzialnych za właściwe procesy odżywcze tkanek, co może być przyczyną bardzo groźnych powikłań.

Kapilaroskopia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną naczyń włosowatych (kapilar). Badanie polega na ocenie mikroskopowej naczyń włosowatych wałów paznokciowych palców rąk. Obrazowanie wykonuje się przy użyciu mikroskopu o specjalnej konstrukcji wyposażonego w kamerę cyfrową. Ocenę mikronaczyń powinien dokonywać lekarz specjalista posiadający doświadczenie kliniczne i praktyczne.

Kapilaroskopia ma podstawowe znaczenie w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej oraz w innych chorobach reumatycznych. Badanie jest też pomocne w różnicowaniu objawu Raynauda (tzw. sinienie palców rąk i stóp u dzieci i dorosłych).

Kapilaroskopia pozwala wykryć zaburzenia mikrokrążenia obwodowego w innych schorzeniach, które prowadzą do uszkodzenia bardzo drobnych naczyń krwionośnych (np. w cukrzycy, miażdżycy lub w neuropatiach obwodowych).

Kapilaroskopia jest badaniem nieinwazyjnym, nieszkodliwym, niebolesnym. Pozwala diagnozować i co jest bardzo ważne- monitorować efekty leczenia.

Przygotowanie do badania kapilaroskopowego

W ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie nie należy usuwać „skórek” ani wykonywać manicure (poza skracaniem paznokci). W dniu badania paznokcie nie mogą być pomalowane. Tipsy są niedopuszczalne. W ciągu 6 godzin poprzedzających badanie nie należy pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, napojów zawierających kofeinę (cola, napoje energetyzujące), palić papierosów. Jeżeli stan badanego na to pozwala zaleca się odstawić leki rozszerzające naczynia krwionośne. Należy zgłosić się 15 – 20 min. przed badaniem, by naczynia krwionośne rąk przystosowały się do temperatury pomieszczenia (jest to istotne szczególnie zimą).

Wynik diagnostyki kapilaroskopowej zawierający szczegółową analizę stanu naczyń włosowatych (kapilar) pacjent otrzymuje zaraz po badaniu.

 

BADANIE USG PIERSI

BADANIE USG PIERSI ZA JEDYNE 90ZŁ

Badanie obrazowe inaczej zwane Sonomammografią stanowi podstawę w diagnostyce chorób piersi i jest jednym z najważniejszych profilaktyk, wykrywających zmiany łagodne oraz złośliwe.Jest to badanie nieinwazyjne, które można wielokrotnie powtarzać.

Diagnostyka trwa jedyne 15 minut. USG piersi jest w pełni bezpieczne i zalecane u kobiet w trakcie laktacji, ciężarnych, z implantami silikonowymi a nawet u mężczyzn.

U kobiet po 20 roku życia USG piersi należy wykonywać raz w roku (badanie można wykonać w dowolnym momencie cyklu miesiączkowego).

W przypadku wykrycia badanego w piersi guzka lub innych objawów (np. asymetria, ból, wyciek z brodawki) badanie USG należy wykonać natychmiast w trybie pilnym. Rozmiar biustu nie koreluje z ryzykiem raka piersi!
*Badanie wykonywane przez doświadczonego chirurga onkologa - dr Michała Kubaszewskiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.


 

PROMOCJA BADANIA NACZYNIOWEGO GŁOWY REZONANSEM MAGNETYCZNYM


CZYTAJ WIĘCEJ


 

PROMOCJE NA NOWOCZESNE ZABIEGI WYSOKOENERGETYCZNE:

ULTRADŹWIĘKOWA FALA UDERZENIOWA - 460 ZŁ ZA 5 ZABIEGÓW + 1 ZABIEG GRATIS
GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA - 780 ZŁ ZA 8 ZABIEGÓW + 2 ZABIEGI GRATIS
SIRIO (GŁĘBOKA STYMULACJA KAWITACYJNA) - 480 ZŁ ZA 5 ZABIEGÓW + 1 ZABIEG GRATIS


Strona Główna    |    O nas    |    Lekarze    |    Rehabilitacja    |    Diagnostyka Obrazowa    |    Kontakt

SmartIT - pakiety internetowe