Rehabilitacja ortopedyczna

Obejmuje dysfunkcje w zespołach bólowych,po urazach,wypadkach komunikacyjnych,złamaniach,skręceniach,zwichnięciach. Dotyczy również zmian zwyrodnieniowo wytwórczych kręgosłupa jak i stawów obwodowych.

Głównym celem programu leczenia jest zniesienie negatywnych skutków wywołanych danym urazem i ewentualnym unieruchomieniem kończyny przez co w znacznym stopniu zwiększa się szansa na wcześniejszy bezpieczny powrót do wykonywania dotychczasowych czynności życia codziennego.

Techniki manualne i ćwiczenia:

Fizykoterapia

X

Kontakt