Rehabilitacja dzieci

U dzieci z wadami wrodzonymi i dysfunkcjami wcześnie nabytymi, dąży się do ukształtowania brakujących funkcji i wyrównywania opóźnień w rozwoju fizycznym i psychicznym.

X

Kontakt