Galwanizacja

Galwanizacja - jest zabiegiem elektroleczniczym, w trakcie którego wykorzystuje się działanie prądu stałego (galwanicznego) na organizm człowieka.

DZIAŁANIE:

Prady interferencyjne (wg NEMECKA) - powstają w wyniku nakładania się dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości, niezmodulowanych, o nieznacznie różniących się częstotliwościach, najczęściej wynoszących 4000 i 3900 Hz lub 4000 i 4100 Hz. W skutek interferencji zachodzącej w tkankach następuje modulacja amplitudy i w jej wyniku powstają impulsy małej częstotliwości.

DZIAŁANIE:

X

Kontakt