Komunikat

2024-01-17

Zarząd spółki Centrum Medyczne Nowa5 sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że uchwałą Zarządu CM Nowa5 sp. z o.o. nr 1/01/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. przyjęto plan połączenia spółki CM Nowa5 sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie...->

Zarząd spółki Centrum Medyczne Nowa5 sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że uchwałą Zarządu CM Nowa5 sp. z o.o. nr 1/01/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. przyjęto plan połączenia spółki CM Nowa5 sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki CM Nowa5 sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj:

X

Kontakt