Głęboka stymulacja elektromegnetyczna

Głęboka stymulacja elektromegnetyczna - za pomocą którego można uzyskać subiektywnie odczuwalną intensywność podczas stosowania, a także indukcję magnetyczną rzędu 2,5 tesli przy częstotliwości do 50 Hz.

ZASADA DZIAŁANIA

Wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny SALUS-TALENT pozwala na miejscowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała.

WSKAZANIA DO GŁĘBOKIEJ STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Schorzenia kręgosłupa:

Zaburzenia układu nerwowego:

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:

Zaburzenia układu moczowo-płciowego:

Rehabilitacja sportowa

Osłabienie mięśni

Zanik mięśni

X

Kontakt