Psychologia

mgr Barbara Rozumowska-Kamińska

mgr Barbara Rozumowska-Kamińska

psychologia pracy

psychologia pracy (psychologia transportu, badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do posiadania broni: prokuratorów, sędziów, komorników, detektywów, kuratorów, itp.; badania pracowników ochrony fizycznej), onkopsychologia, psychologia rehabilitacyjna, rekrutacja i selekcja pracowników, mediacja

X

Kontakt